Peso Belati

Udin : “Geuning dagang peso balati mah payu. Nu meuli teh nepi ka ngarangsadan harta dina awakna.”

Ujang: “Kumaha cara ngajualna?”

Udin: “Diasong-asongkeun kana beuteung nu meuli!”

Ujang: “Siaa…!!!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s